Aspekty instalacji urządzenia fiskalnego i ustawowej ulgi w obliczu systemu online

Kasa Novitus Mała Online

Zaistnienie systemu online w branży fiskalnej i w rzeczywistości polskich podatników było możliwe dopiero dzięki zastosowaniu konkretnych rozwiązań technologicznych oraz przepisów, które odpowiednio regulują zasady funkcjonowania tych rozwiązań. Stąd też pojawienie się innowacyjnych urządzeń rejestrujących, komunikujących się przez internet z CRK, czy wejście w życie istotnych aktów prawnych: nowelizacji ustawy o VAT i aktualnego Rozporządzenia Ministra Finansów. Tak daleko idące zmiany w przepisach siłą rzeczy musiały również znaleźć swoje odbicie w ważnych aspektach, dotyczących możliwości i obowiązków podatnika. Dziś właśnie kilka słów na ten temat.

Dokładnie od 1 maja 2019 funkcjonuje zarówno długo oczekiwana nowelizacja ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach, jak i nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Całościowo wspomniane regulacje prawne uaktualniają przepisy i wymogi, dotyczące korzystania z kas i drukarek fiskalnych, starego typu oraz online’owych. Wśród ustaleń dotyczących różnych aspektów, związanych z tymi technologiami sprzedaży, pojawiają się też ważne informacje na temat procedury instalacyjnej oraz ulgi za zakup urządzenia rejestrującego.

Rejestracja urządzenia fiskalnego online – co się zmienia?

Mimo, że pewne kluczowe kwestie pozostaną takie same (np. modele online dalej będą wystawiać papierowe paragony fiskalne dla klientów), to jednak mówimy o urządzeniach rejestrujących działających na nowych zasadach. Przede wszystkim mają one za zadanie łączyć się internetowo ze specjalnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas (CRK) i systematycznie, automatycznie wysyłać tam wszelkie niezbędne dane, dotyczące użytkowania kasy lub drukarki online oraz prowadzonej ewidencji obrotu. Dlaczego znów o tym wspominamy? Ponieważ przez to nieco inaczej wyglądają pewne aspekty, gdy są rejestrowane kasy fiskalne online.

Można jednak powiedzieć, że zmiany te są na korzyść podatników, a przynajmniej generują jakieś udogodnienia. Owszem, po zakupie kasy lub drukarki online wymaga ona i tak fiskalizacji zrealizowanej przez uprawnionego serwisanta. Co więcej, już w momencie tej czynności podatnik musi zapewnić odpowiednie warunki do komunikacji urządzenia rejestrującego z CRK. W innym wypadku niemożliwe stanie się pomyślne i poprawne wykonanie wszystkich niezbędnych procedur. Ale z drugiej strony, taka kasa lub drukarka online, z racji internetowej wymiany danych, od razu trafia do rejestru MF, otrzymuje własny numer ewidencyjny oraz przyjmuje konkretny harmonogram transmisji informacji. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi dostarczać do właściwego urzędu skarbowego papierowych dokumentów, takich jak zgłoszenie przedinstalacyjne czy poinstalacyjne. To z pewnością upraszcza i przyspiesza całą procedurę, zwłaszcza, że ma ona też znaczenie w kontekście możliwości skorzystania z ustawowej ulgi.

Kiedy przysługuje refundacja za zakup urządzenia fiskalnego?

Ustawowa ulga, o której mowa, nie jest jedynie uwarunkowana przez poprawne przejście procedury instalacyjnej i rejestracyjnej. Nowe szczegóły na ten temat pojawiają się bowiem w aktualnych regulacjach prawnych. Wcześniej z częściowej refundacji mógł skorzystać podatnik, który po prostu dokonywał zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego oraz dopełnił wszelkich koniecznych formalności. Obecnie jest jednak inaczej. Ustawowa ulga przysługuje tylko jeśli chodzi o nabywanie pierwszego urządzenia fiskalnego typu online. Nie skorzysta z niej zatem przedsiębiorca, który zdecyduje się jeszcze na kasę z papierową czy nawet elektroniczną kopią paragonów (bo ma jeszcze taki wybór). Ale jest tu pewien wyjątek. Na refundację może liczyć także pewna grupa podatników, którzy dokonują wymiany starych modeli na online’owe. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorców zobligowanych do wcześniejszego wdrożenia takich technologii, osób reprezentujących branże jasno wskazane w tym kontekście w nowelizacji ustawy o podatku VAT.

Co jednak nie ulega zmianie? Chodzi o „ramy” opisywanej refundacji. Ustawowa ulga dalej będzie wynosiła do 90% wartości kasy lub drukarki (online), jednak nie przekroczy 700 zł. Warto też dodać, że – podobnie jak wcześniej – zwrot ten będzie przysługiwał również w przypadku zakupu większej liczby pierwszych urządzeń fiskalnych (choć wszystkie muszą zacząć funkcjonować w określonym czasie).

1 thought on “Aspekty instalacji urządzenia fiskalnego i ustawowej ulgi w obliczu systemu online

  1. w obliczu różnych dodatkowych zobowiązań i wymogów to fajnie że przynajmniej procedura rejestracji ulega tu pewnemu uproszczeniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *