Co zrobić z błędem, który znajdzie się na paragonie?

Posnet Bingo Online - kasa rejestrująca

Mylić się jest rzeczą ludzką. I choć zwykle staramy się, aby błędy nie miały miejsca, mogą one pojawić się nawet na istotnych dokumentach. Ważne jest natomiast to, jak zareagujemy w takich okolicznościach. Co jednak w sytuacji, gdy pomyłkę zawiera wystawiony paragon, będący wynikiem transakcji trwale zarejestrowanej w urządzeniu fiskalnym? Jak ten problem rozwiązują funkcjonujące przepisy i czy w każdym aspekcie są one ściśle określone?

Pomyłka na paragonie – możliwa, ale niedopuszczalna

To stwierdzenie może brzmieć nieco przewrotnie, dlatego należy dokładnie je wyjaśnić. Zacznijmy od tego, że procesy składające się na ewidencję obrotu, są tylko w pewnej części zautomatyzowane. W końcu ostatecznie zawsze dane urządzenie fiskalne obsługuje jakaś osoba, czy to przedsiębiorca we własnej osobie, czy też zatrudniony przez niego pracownik. A tzw. czynnik ludzki bywa zawodny – i to też jest naturalne. Każdemu i w każdej dziedzinie zdarzają się pomyłki. Dotyczy to również prowadzonej ewidencji obrotu i dokumentów wystawianych za pomocą kas lub drukarek rejestrujących. Ale z drugiej strony paragon fiskalny to w rzeczy samej niezwykle ważny dokument. Nie tylko z punktu widzenia prawa – poświadczający w oczach organów skarbowych prawidłowe prowadzenie sprzedaży towarów lub usług. Również nierzadko dla samego klienta, który często – na podstawie właśnie paragonu – dochodzi swoich praw konsumenckich, związanych np. z ze zwrotem towarów lub reklamacją usługi. Tak czy inaczej, wystawiony fiskalny dowód sprzedaży nie może zawierać błędu. A jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, należy dokonać poprawki zaistniałej pomyłki. W tym miejscu jednak rodzi się pytanie: w jaki sposób tego dokonać? Bo chociaż urządzenia fiskalne – nawet najnowocześniejsze kasy i drukarki – oferują wiele możliwości, to jednak nie pozwalają na usunięcie z ich pamięci błędnie wystawionego paragonu czy nawet korektę dokumentu po wykonaniu tej czynności. Tym się właśnie charakteryzują wspomniane technologie sprzedaży. Zrealizowanie podobnych operacji jest trwale zapisywane w pamięci urządzenia rejestrującego sprzedaż. Co zatem mówią obowiązujące przepisy o takich przypadkach?

Osobna ewidencja błędnie wystawionych paragonów

Ustawodawca doskonale zdaje sobie sprawę, że niejednokrotnie może dojść do podobnych sytuacji. Dlatego w przepisach fiskalnych znalazł się zapis o konieczności prowadzenia osobnej ewidencji dla błędnych paragonów. Polega ona na odpowiednim dokumentowaniu każdego takiego przypadku. Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzać w tym celu stosowne wpisy, zawierające odpowiednie informacje. Poszczególne notatki powinny opisywać okoliczności, w jakich doszło do pomyłki na paragonie, a także uwzględniać kwotę brutto i związaną z nią kwotę podatku należnego VAT, wynikające z zarejestrowania tej transakcji. Wpis należy uzupełnić o błędnie wystawiony dokument. Oczywiście, całość musi zakończyć się poprawnym wystawieniem i wydaniem nabywcy właściwego paragonu.

A co z przechowywaniem tej dokumentacji? Co ciekawe, w tym zakresie przepisy pozostawiają podatnikowi pewną dowolność. Poza faktem, że dokumentacja powinna być utrzymywana w porządku (co sprzyja również przedsiębiorcy – np. jeśli chodzi o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów), on sam może zdecydować o sposobie, w jaki sposób tego dokona. Rozwiązaniem dla przechowywania ewidencji błędnie wystawionych paragonów jest np. osobny zeszyt lub segregator na takie właśnie wpisy.

1 thought on “Co zrobić z błędem, który znajdzie się na paragonie?

  1. faktycznie, ciekawostka z tymi błędami na paragonach 🙂 muszę przyznać, że spodziewałem się jakichś bardziej skomplikowanych procedur, a tu po prostu wpisywanie takich wydarzeń do kajecika + dołączenie błędnego wydruku 😛 w takich momentach mam wrażenie, że niby kasy z tabletami, kasoterminale, dane w chmurze, a tu pewne, zdawałoby się, podstawowe kwestie są załatwiane w dość… „tradycyjny” sposób 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *