Fiskalizacja – ważny etap w procedurze instalacji kasy

Na czym polega fiskalizacja kasy

Każdy przedsiębiorca, który chce zacząć prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, musi zadbać o prawidłową instalację takiej technologii w swojej firmie. Ważnym etapem wspomnianej procedury jest zaś fiskalizacja, czyli uruchomienie konkretnego urządzenia w trybie fiskalnym. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie tej czynności? I jak fiskalizacja zmieni się po wprowadzeniu kas online?

Jednorazowa i nieodwracalna operacja

Już na wstępie warto podkreślić, że przedsiębiorca nie może samodzielnie wykonać fiskalizacji swojej kasy rejestrującej. Co więcej, zgodnie z przepisami, taką operację ma prawo przeprowadzić jedynie serwisant urządzeń fiskalnych z ważnymi uprawnieniami (nadawanymi przez producenta konkretnego modelu). Zadaniem podatnika jest natomiast zlecenie fiskalizacji kasy. Nie oznacza to jednak, że nie warto wiedzieć, na czym konkretnie polega ta procedura.

Patrząc na to zagadnienie od strony technicznej, fiskalizacja to jednorazowa i nieodwracalna czynność, która prowadzi do zsynchronizowania modułu fiskalnego kasy z jej pamięcią fiskalną. Wtedy też we wspomnianym module zostaje trwale zapisany NIP podatnika. W praktyce oznacza to, że Numeru Identyfikacji Podatkowej, zaprogramowanego w danej kasie, nie można później usunąć lub zmodyfikować. Innymi słowy, w przypadku zafiskalizowania urządzenia z błędnym NIP-em, jedynym wyjście okazuje się wymiana modułu fiskalnego.

Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o fiskalizacji

Przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że fiskalizacja kasy rejestrującej nie jest ostatnim etapem procedury instalacyjnej. Zgodnie z przepisami, właściciel urządzenia musi jeszcze poinformować właściwy Urząd Skarbowy o tym, że jego technologia sprzedaży została uruchomiona w trybie fiskalnym. Podatnik ma na to 7 dni – licząc od daty przeprowadzenia fiskalizacji. Co więcej, zawiadomienie tego typu należy złożyć w formie pisemnej. Ostatnim krokiem w procedurze instalacyjnej jest zaś umieszczenie numeru ewidencyjnego na obudowie urządzenia. Podatnik otrzyma taki „kod” listownie – w odpowiedzi na informację o fiskalizacji kasy rejestrującej.

Zmiana procedur w systemie kas online

Dla osób, które stale śledzą doniesienia na temat nowego systemu fiskalizacji, ta wiadomość nie będzie pewnie żadną nowością. Warto jednak przypomnieć, iż przygotowywane właśnie regulacje prawne wprowadzą również pewne zmiany w procedurze instalacji urządzenia rejestrującego w firmie. Kluczowe okaże się zaś to, że w momencie przeprowadzania fiskalizacji kasy online, dany model automatycznie nawiąże pierwsze połączenie z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów.

Konsekwencją tego będzie zniesienie obowiązku zawiadamiania US o tym, że konkretne urządzenie zostało uruchomione w trybie fiskalnym. W przypadku modelu online, Urząd Skarbowy otrzyma taką informację za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ponadto, US nie będzie wtedy wysyłał listownie numeru ewidencyjnego. Wspomniany kod zostanie przydzielony już przy fiskalizacji urządzenia.

1 thought on “Fiskalizacja – ważny etap w procedurze instalacji kasy

  1. Takie pytanie z ciekawości: wolicie osobiście dostarczać pisma ze zgłoszeniami, czy wykonujecie to drogą pocztową? pozdrawiam, K.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA: *