Przegląd techniczny kasy – kto musi go zlecić, a kto wykonuje?

Zasady dotyczące przeglądu kasy fiskalnej

Celem przeprowadzania przeglądów technicznych kasy jest każdorazowe potwierdzenie, że dane urządzenie funkcjonuje prawidłowo i zapewnia podatnikowi rzetelne rejestrowanie obrotu. Nic więc dziwnego, że wykonywanie takich kontroli jest obowiązkowe. Kto ponosi odpowiedzialność za to, czy przegląd kasy fiskalnej odbył się we właściwym terminie? Jak często należy zlecać taką usługę serwisową? I wreszcie – na czym konkretnie polega sprawdzenie urządzenia rejestrującego?

Przepisy w sprawie przeglądów kas fiskalnych

Pytań związanych z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów technicznych jest bardzo dużo. Odpowiedzi na najważniejsze z nich znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. We wspomnianym akcie prawnym opisano bowiem szczegółowo, na czym polegają przeglądy techniczne, kiedy należy je zlecać i kto może przeprowadzić taką kontrolę urządzenia rejestrującego. Równocześnie jednak, trzeba pamiętać o tym, że w 2018 roku zostaną wprowadzone dodatkowe przepisy w sprawie omawianej tu usługi serwisowej.

Kontrola urządzenia nie rzadziej niż co 2 lata

Zgodnie z funkcjonującym w Polsce prawem, przegląd techniczny kasy fiskalnej, która jest wykorzystywana do wystawiania paragonów i rejestrowania obrotu, musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Obowiązek zlecenia takiej usługi w odpowiednim terminie leży po stronie przedsiębiorcy. To właśnie podatnik powinien skontaktować się z serwisem swojego urządzenia i ustalić właściwy moment przeprowadzenia przeglądu technicznego. Co więcej, taka procedura nie może być wykonana przez przypadkową osobę. Przepisy wymagają, aby przeglądy techniczne kas były przeprowadzane wyłącznie przez serwisantów z ważnymi uprawnieniami (nadawanymi przez producentów konkretnych modeli). Jeżeli zaś idzie o przebieg takiej kontroli, polega ona m.in. na sprawdzeniu stanu urządzenia oraz ustaleniu, czy pozwala ono na prawidłowe wystawianie dokumentów oraz naliczanie podatków należnych do zapłaty.

300 zł grzywny za brak przeglądu

1 października 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ostatnim projektem wspomnianego aktu prawnego, w przyszłości przedsiębiorcy, którzy nie dopilnują terminu obowiązkowego przeglądu technicznego, będą musieli się liczyć z grzywną w wysokości 300 zł. Taka kara finansowa ma być na nich nakładana przez naczelników Urzędów Skarbowych. Co więcej, podatnicy będą musieli ją zapłacić w formie przelewu – na rachunek wskazany przez US, w terminie do 14 dni.

1 thought on “Przegląd techniczny kasy – kto musi go zlecić, a kto wykonuje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *