Kiedy trzeba i dlaczego warto wystawiać paragony z NIP-em nabywcy?

Fawag Lite Online - mała kasa fiskalna

W przepisach fiskalnych istnieją obowiązki i możliwości. Do pierwszych zalicza się chociażby konieczność wystawiania i wydawania klientowi paragonu przy każdej zaewidencjonowanej sprzedaży towarów lub usług. Do drugich – opcja umieszczenia na wspomnianym dokumencie Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy. Pytanie jednak, co zyskuje taki wydruk, kiedy znajdą się na nim wspomniane dane? I kiedy następuje wymóg wystawienia paragonu fiskalnego z NIP-em nabywcy?

Po pierwsze – czy NIP klienta na paragonie to obowiązek?

Najprostsza odpowiedź? Tak i nie. W rzeczywistości bowiem kwestia ta zależy od konkretnych okoliczności. Przykładowo, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiać każdego paragonu z NIP-em klienta. Sytuacja zmienia się, gdy nabywca wyraźnie poprosi o zamieszczenie tych danych na wydruku. Ale znowu podatnik musi spełnić te oczekiwania tylko jeśli jego urządzenie rejestrujące umożliwia przeprowadzenie wspomnianej operacji. Co to oznacza? Konkretnie dwie kwestie. Po pierwsze, aktualne przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku stosowania kasy bądź drukarki fiskalnej, która pozwala na wydruk paragonu z NIP-em nabywcy. Po drugie zaś – wciąż wielu podatników korzysta ze starszych technologii sprzedaży, gdzie opisywana funkcjonalność nie zawsze występuje. Kiedyś stanowiła dodatkowe, atrakcyjne rozwiązanie. Dopiero współczesne urządzenia rejestrujące posiadają w zakresie swych standardów opcję umieszczania NIP-u klienta na paragonie.

Na co pozwala umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie?

Paragon fiskalny to bardzo ważny dokument, wystawiany przy zrealizowaniu sprzedaży towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych. Musi zawierać konkretne dane, zamieszczone w odgórnie ustalony sposób. Jednak w zgodzie z funkcjonującymi przepisami, paragon z wydrukowanym NIP-em nabywcy może również pełnić inną rolę. Jest w stanie funkcjonować jako uproszczona faktura VAT. W tym celu jednak trzeba spełnić jeszcze jeden warunek, oprócz umieszczenia na paragonie (w części fiskalnej wydruku) Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy. Taki dokument może opiewać maksymalnie na kwotę 450 złotych – albo, w przeliczeniu, na 100 euro.

W jakich okolicznościach NIP klienta na paragonie staje się obowiązkowy?

Numer Identyfikacji Podatkowej nabywcy jest obecnie szczególnie ważny jeszcze z innego powodu. Zgodnie z aktualnymi przepisami, wynikającymi z nowelizacji ustawy o VAT, wystawienie faktury do paragonu staje się dozwolone tylko wtedy, jeśli na wspomnianym paragonie (w części fiskalnej dokumentu) znajduje się NIP klienta. W innym wypadku na przedsiębiorcę wystawiającego fakturę może zostać nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Ono zaś odpowiada dokładnie 100% kwoty podatku wykazanej na rzeczonej fakturze. Co jeśli przedsiębiorca nie posiada urządzenia fiskalnego, wyposażonego w funkcję wydruku NIP-u nabywcy na paragonie? Wtedy nie może wystawić do niego faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zmienić ten stan rzeczy, musi nabyć i wdroży kasę lub drukarkę rejestrującą, która dysponuje opisywanym rozwiązaniem.

1 thought on “Kiedy trzeba i dlaczego warto wystawiać paragony z NIP-em nabywcy?

  1. ja jeszcze nie miałem sytuacji, by funkcja wydruku NIPu nabywcy na paragonie się przydała ale wrazie czego moje urządzenie taką możliwość oferuje 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *