Realizacja raportów fiskalnych

Kasa fiskalna Novitus Nano E

Raporty fiskalne – jeden z podstawowych obowiązków określonych przepisami, które podatnik musi regularnie spełniać. Samo zagadnienie wydaje się być dość proste, jednak nierzadko pojawiają się wątpliwości, rodzące pytania: czy zawsze trzeba je wykonywać? Jeśli tak, to na jakich zasadach? I czemu mają one aż takie znaczenie? Dlatego w tym wpisie, który przyda się zwłaszcza początkującym użytkownikom technologii sprzedaży, odpowiemy na te pytania i wyjaśnimy istotę realizacji raportów fiskalnych.

To nie zwyczajny papierek – to dokument!

Na początku mogłoby się wydawać, że wydruki te nie wyróżniają się niczym szczególnym, a ich znaczenie jest znikome. Nic bardziej mylnego! Raporty tego typu przede wszystkim wchodzą w skład szerszej dokumentacji, potwierdzającej przed Urzędem Skarbowym prawidłowość prowadzonej przez nas ewidencji obrotu. Na tych wydrukach znajdują się dokładne informacje o rejestrowanych transakcjach w konkretnie określonym czasie – m.in., jaka jest kwota brutto, a jaka kwota podatku należnego VAT, włączywszy to zaprogramowane stawki podatku oraz sprzedaż wyłączona z tej należności. O jaki czas dokładnie chodzi? Istnieją 2 rodzaje obowiązkowych raportów fiskalnych: dobowe i miesięczne.

Raporty dobowe i miesięczne – zasady realizacji

W obu przypadkach łatwo domyślić się, jakiego okresu dotyczy raport. Pierwszy określa nasz obrót w skali jednej, przepracowanej doby, drugi zaś – informuje o transakcjach zarejestrowanych na przestrzeni danego miesiąca. Poza tym łączy je zasada, że jeżeli w ciągu odpowiadającego im przedziału czasowego nie było ani jednej sprzedaży, to raport taki nie musi być wykonywany. Jednak o ile w pierwszym przypadku może to się zdarzać nawet nierzadko, o tyle w drugim możemy mówić o sytuacjach wyjątkowych. Raporty mają jeszcze jeden wspólny mianownik: błędna realizacja tych dokumentów lub jej brak oznacza jedno: przekroczenie przepisów. Tu przechodzimy do różnic w wykonywaniu tych wydruków. Raport dobowy należy zrealizować na koniec dnia, po zamknięciu sprzedaży, lub dnia następnego, jednak jeszcze przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji. Raport miesięczny zaś musi być zrealizowany najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po tym, który ma być zawarty w dokumencie.

 

Czy ten artykuł przydał Ci się? A może chcesz coś dodać? Jeśli tak – śmiało! Komentarze do wpisu mile widziane!

1 thought on “Realizacja raportów fiskalnych

  1. warto wspomnieć np., że jeżeli ktoś miewa trudności z nieprzekraczaniem terminów lub pamiętaniem o wykonaniu raportu dobowego, to może zaopatrzyć się w urządzenie fiskalne, ktore posiada funkcję automatycznych przypomnień o dokumentach do zrealizowania 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA: *