Znaczenie książki serwisowej

Kasa fiskalna Emar Solo Bis

Każdy przegląd istotnych kwestii, o których należałoby wspomnieć w związku z prowadzeniem działalności handlowej i użytkowaniem urządzenia fiskalnego, nie może się obejść bez tematu książki serwisowej. Dokument ten ma szczególne znaczenie nie tylko dla ekipy zajmującej się naprawą i konserwacją kasy lub drukarki, ale również dla organów skarbowych. Dlaczego tak jest? I czego konkretnie wymagają przepisy od przedsiębiorcy?

Co znajdziesz w książce serwisowej?

Dla konkretnego urządzenia fiskalnego książka serwisowa jest jak „dowód tożsamości”. Dlatego dołączona jest do każdej kasy i drukarki rejestrującej. Znajdziesz w niej wszystkie najważniejsze wiadomości: nazwę i model zakupionego urządzenia, jego numer fabryczny i unikatowy, a także informacje o producencie, adres firmy, która wykonała fiskalizację oraz dane serwisantów – podstawowego i rezerwowego. Z czasem będzie w niej również przybywać wpisów dotyczących wszelkich interwencji (tak jak stempli w paszporcie – a więc skojarzenie nieprzypadkowe 😉 ).

Gdzie powinna znajdować się Twoja książka serwisowa?

Przepisy jasno mówią, że książka serwisowa obowiązkowo musi znajdować się w miejscu pracy, do którego jest przypisane zakupione urządzenie fiskalne (chodzi o miejsce instalacji, tak samo to podane w dokumentach związanych z rejestracją w Urzędzie Skarbowym). Wynika to z prostego faktu: trzeba okazać dokument na każdą prośbę uprawnionego serwisanta lub przedstawiciela organów skarbowych (np. podczas niezapowiedzianej kontroli). Książka serwisowa stanowi tu ważny element ogólnej dokumentacji podatnika, potwierdzającej prawidłowość prowadzonej ewidencji. Jej brak może tę prawidłowość podważyć. A dokument zawiera zarówno wszystkie szczegóły dotyczące „historii urządzenia”, jak i potwierdzenia zrealizowanych przeglądów technicznych (również należących do obowiązków przedsiębiorcy).

Co masz zrobić, gdy stracisz książkę serwisową?

W końcu brak dokumentu może doprowadzić do takich konsekwencji, jak utrata ulgi za zakup urządzenia fiskalnego, odmowa ze strony serwisu dotycząca naprawy i konserwacji danej kasy lub  drukarki itp. Czas nieposiadania książki oznacza przekroczenie przepisów – dlatego musisz jak najszybciej poinformować Urząd Skarbowy o zgubieniu czy też zniszczeniu dokumentu, a następnie wystosować pisemną prośbę do producenta o wyrobienie duplikatu. Najlepiej jednak, jeśli po prostu odpowiednio zatroszczysz się o to, by tego typu sytuacji w ogóle nie było.

1 thought on “Znaczenie książki serwisowej

  1. na szczęście kwestia przechowywania książki serwisowej ne stanowi dla mnie problemu 😉 ale fajnie, że początkujący przedsięborcy mogą szybko i łatwo przyswoić niezbędną wiedze na ten temat 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA: *